Som man är klädd blir man hädd, var ett synnerligen realistiskt påstående förr i världen. Man kan numera påstå att detsamma gäller även idag - i synnerhet när det gäller media. Som man presenterar sig blir man alltså uppfattad! Då gäller det att hålla tungan rätt i mun så man inte kladdar till det hela... Det är här vi kan göra vårt bästa för att hjälpa till!

Presentation på nätet är synnerligen avhängigt av detta. Det finns otaliga exempel på webbsidor som verkligen har lyft en verksamhet - och många exempel på motsatsen. Det är inte så litet man måste ha i åtanke:

  • Innehåll. Är innehållet intressant och relevant? Det spelar ingen roll vad det är som presenteras om det inte görs på ett smakligt sätt!
  • Läsbarhet. Hur lätt är det att förstå texten som presenteras? Drunknar budskapet i utsvävande omskrivningar eller teknikaliteter? Är designen anpassad efter dagens krav? Responsiv design?
  • Navigering. Hur lätt är det att hitta inom det som presenteras? Navigering? Intern sökfunktion?
  • Sökbarhet. Går det att hitta sidorna via sökmaskinerna? Hur högt kommer de i ranking?
  • Grafik. Sparsmakad grafik som sticker ut – hur fixar man det? Bilder och andra illustrationer är viktiga för helheten! Hur presenteras de?
  • Funktioner. Programmerade funktioner på sidorna – hur fungerar de? Fallerar det här är det inte bra alls.
  • Kontaktbarhet. Finns kontaktsida för besökarna om de vill ta kontakt? I så fall bör det vara på ett enkelt sätt, gärna via ett webbformulär. Nyhetsbrev som går att prenumerera på är heller inte fel.
  • Uppdateringar. Är innehållet aktuellt? Gamla uppgifter och webbsidor minskar trovärdigheten oerhört. Glöm inte uppdatera när det händer något! Och händer det inget får man uppdatera ändå för att ge intryck av att det just händer något!

Det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Den springande punkten är lättfattlig information. Just med tanke på att ingen, enligt flera utredningar,  orkar stanna på en sida mer än ungefär 20 sekunder, är just hur informationen presenteras mycket viktig.

Skrev vi för mycket här nu?